Kokios garantijos galima tikėtis įsigijus plastikinius langus?

Įsigijus langus (tiek pavienius, tiek kartu su montavimo paslauga), kaip ir bet kurią kitą prekę, turi būti suteikiama atitinkama garantija. Dažniausiai skirtingoms lango konstrukcijų dalims suteikiamas skirtingas garantinis laikotarpis: plastikinių langų profiliams – 5 (penkeri) metai, stiklo paketams – 2 (dveji) metai, lango lankstams, pavaroms, uždarymo plokštelėms – 2 (dveji) metai, tarpinėms –  2 (dveji) metai, rankenoms – 2 (dveji) metai. Lauko durims suteikiama 1 (vienerių) metų garantija. Garantinis reguliavimas atliekamas vieną kartą. Garantinio laikotarpio pradžia laikoma gaminių pagaminimo data ir garantija pradeda galioti visiškai atsiskaičius už gaminius.

Beje, langams suteikiama garantija gali priklausyti nuo to, ar gaminys buvo parduotas pavienis, ar kartu su montavimo / demontavimo paslaugomis, suteiktomis Lietuvos Respublikos teritorijoje. Gamykliniu defektu laikoma: gaminių profilių trūkiai; armatūros ir varstymo mechanizmų korodavimas; stiklo paketo hermetiškumas ir viduje atsiradęs rasojimas; sandarinimo tarpinių elastingumas. Taip pat gaminiai laikomi defektuotais, jeigu jie prarado savo savybes ar negali būti eksploatuojami pagal savo tiesioginę paskirtį, t. y. dėl netinkamo transportavimo; dėl blogos sumontavimo kokybės; dėl blogos pagaminimo kokybės; dėl netinkamos gaminio konstrukcijos, išskyrus atvejus, kai ji buvo parinkta užsakovo pageidavimu ir tai su juo buvo raštiškai suderinta.

Reikėtų žinoti, kad garantija plastikiniams langams nesuteikiama tais atvejais, kai langai buvo montuojami nesilaikant Statybos techninio reglamento „STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimų. Taip pat tokiais atvejais, kai langai ar jų dalis (profilis, stiklo paketas ir kt.) buvo paveikta termiškai, mechaniškai ar turėjo didesnes apkrovas, nei leidžiama.

Panašūs...